Privatumo politika

Patvirtinu, kad norėčiau kreiptis dėl paskolos su sąlygomis, kurias siūlo UAB “IRBRA“.

 

Patvirtinu, kad šioje programoje pateikti asmens duomenys ir informacija apie paslaugą yra teisingi.

 

Sutinku su prašyme nurodytų asmens duomenų tvarkymu norminiuose aktuose nustatyta tvarka ir dydžiu, taip pat su UAB „IRBRA“, AS BIGBANK, AS „Mogo“, UAB „Renti", AS „Inbank", UAB „Sme Finance", UAB "Go4Rent", UAB „Sb lizingas", UAB „GF bankas" toliau bendrai vadinamos Bendrovės, gali naudoti programoje nurodytus asmens duomenis informacijai iš trečiųjų šalių gauti, duomenų bazėms, apskaitos sistemoms (įskaitant, bet neapsiribojant) , Gyventojų registrą, Kelių eismo saugumo direkciją, Negaliojančių dokumentų registrą, Įmonių registrą, Valstybinę pajamų tarnybą ir tvarkyti.

 

Savo ruožtu įmonės patvirtina, kad prašyme pateikti asmens duomenys bus naudojami tik asmens tapatybei ir galimybei grąžinti paskolą patikrinti. Kai kuriais atvejais paraiškai įvertinti gali prireikti papildomos informacijos. Savo ruožtu UAB „IRBRA“ patvirtina, kad prašyme nurodyti asmens duomenys bus naudojami tik asmens tapatybei ir galimybei grąžinti paskolą patikrinti.


Pildydamas šią paraišką pareiškėjas sutinka ir patvirtina, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir išsami.
Pareiškėjas patvirtina, kad jis yra informuotas, jog privalomų informacijos laukų neužpildymas laikomas šios informacijos nebuvimu.

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą aš įgalioju Valstybinio socialinio draudimo agentūrą pateikti šiuos mano asmens duomenis apie paskutinius šešis mėnesius iki prašymo pateikimo dienos:
– Informacija apie socialinio draudimo įmokas ir draudimo laikotarpius;
– Informacija apie išmokai išsiųstą pensiją / išmoką / atlygį.
– Prašomos informacijos nepateikimas laikomas atitinkamos informacijos trūkumu.
– Už melagingos informacijos pateikimą asmeniui taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Pareiškėjas patvirtina, kad jis yra informuotas, jog įmonė UAB „IRBRA“ turi teisę, nepaaiškinusi sprendimo priežasčių, negrąžinti iš pareiškėjo gautų dokumentų, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą.

Pareiškėjas patvirtina pateiktų duomenų tikslumą, taip pat tai, kad jis pateikė visus duomenis ir aplinkybes, kurios galėtų turėti įtakos pareiškėjo finansinės padėties ar galimybės grąžinti paskolą vertinimui.

Pareiškėjas patvirtina, kad jo galimybės nėra ribotos ir nėra aplinkybių, kurios galėtų turėti įtakos pareiškėjo sprendimų priėmimo gebėjimams.